Oferta naszych usług:

– projekty prac geologicznych i hydrogeologicznych

– dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne

– projekty zagospodarowania złoża

– opinie geologiczno-górnicze

– opinie hydrogeologiczne niezbędne do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

– dokumentacje oraz opinie geotechniczne na potrzeby budownictwa

– dokumentacje geologiczno-inżynierskie